Samorząd Uczniowski


p.o. Przewodniczącego: Sylwia Kołtowska kl. II HD

Wiceprzewodniczący: Beata Naumczyk kl. IIIGD; Anna Korczak kl. II HD

Sekretarz/Menager: Filip Karaś kl. I P

Graficy: Teresa Olejarz kl. II BM; Aleksandra Raniecka kl. I P

Skarbnik: Klaudia Rezmer kl. II GB

Sekcja organizacyjna:
Paulina Chmielewska kl. I i; Maciej Słupczewski kl. I D

Sekcja kulturalna: Beata Stefanowicz kl. II PH; Arleta Iwancio kl. I D


POCZET SZTANDAROWY:


Liceum: Karol Sechaber kl. I H; Magdalena Bogdanowicz kl. I H; Karolina Zalewska kl. I H

Gimnazjum: Jacek Zołotar kl. III GB; Daria Mieżaniec kl. III GB; Justyna Olszacka kl. III GB


RADIOWĘZEŁ SZKOLNY:

Przewodniczący:
Maciej Duszczyk kl. III HP

Członkowie: Sebastian Florków kl. III HP; Michał Ignasiak kl. III HP; Paweł Nabereźny Kl. III HP; Marcin Budzyński kl. III HP; Hubert Watemborski kl. II i; Michał Kosnowski kl. III GA


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz